OB Karlovac

 • Djelatnost Internističke onkologije i primjena citotoksičnog liječenja u OB Karlovac započela je 1974.g. i obavljana je u okviru hematološko-onkološkog odsjeka unutar Odjela za internu medicinu. 1992. je postavljen prvi digestor, a 2004. je osnovana Dnevna bolnica za onkologiju.

 • Recentnim preustrojem Odjela, aktualno je djelatnost internističke onkologije organizirana u okviru Odjela za opću internu medicinu, internističku onkologiju i hematologiju s ukupno 13 kreveta namijenjenih stacionarnom liječenju i onkoloških bolesnika. U Odjelu se obavlja hospitalna obrada i primjenjuje sustavno onkološko liječenje (višednevni kontinuirani infuzijski terapijski protokoli te biološka i suportivna terapija). Aktualno je prostor Odjela u punoj građevinskoj rekonstrukciji.
 • Ambulanta internističke onkologije smještena je u Poliklinici internističkih djelatnosti, radi dva puta tjedno – utorkom i četvrtkom od 09-14h.

 • Ambulantna primjena sustavnog onkološkog i suportivnog liječenja obavlja se u Dnevnoj onkološkoj bolnici kao odvojenom i za tu svrhu posebno uređenom prostoru sa 6 stolaca i 3 kreveta.
 • Radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati.


  Naši djelatnici:

 • 1. Dušanka Opačić, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, stručni interes tumori probavnog trakta i dojke

  Picture1

 • 2. Davor August, dr.med., specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, stručni interes tumori debelog crijeva i dojke

  Picture2

 


RSS  |  Facebook