1. regionalni kongres internističke onkologije, Dubrovnik, 5.-7-svibnja 2017

13. ožujka 2017.

 

Četvrtak, 4. svibnja 2017.

Registracija i dolazak sudionika

18.00 – 19.00 Satelitski simpozij BMS

19.00 Otvaranje Kongresa

19.30 Domjenak dobrodošlice

Petak, 5. svibnja 2017.

08.20 – 09.35 Urološki tumori /V. Todorović, B. Škrbinc, B. Belev/

 • Sustavno liječenje metastatskog kastracijski rezistentnog raka prostate /V. Todorović
 • Izbor sustavne terapije i sekvenci liječenja metastatskog raka bubrega – klinička praksa i smjernice
 • Imunoterapija raka mokraćnog mjehura/B. Belev
 • Dva prikaza slučaja (rak testisa, neuroendokrini rak prostate) /M. Gnjidić
 • Rasprava

09.35 – 10.00 Mini simpozij Astellas

10.00 – 10.20 Pauza za kavu

10.20 – 11.55 Tumori pluća /D. Radosavljević, M. Jakopović/

 • Što internistički/medicinski onkolog treba znati o patologiji (i molekularnoj dijagnostici) raka pluća

/L. Brčić

 • Što je najbolje što može dobiti većina: citotoksična kemoterapija za bolesnike s rakom pluća bez

aktiviranih mutacija /M. Jakopović

 • Od personalizirane do precizne medicine: status molekularno – ciljane terapije/ D. Radosavljević
 • Imunoterapija – kako u praksi učiti iz preporuka /M. Rajer
 • Prikaz slučaja i panel: bolesnik s rakom pluća bez mutacija, s progresijom na citotoksičnu

kemoterapiju /T. Cerić

 • Algoritam liječenja metastatskog NSCLC u regiji – svibanj 2017. /S. Pleština, J. Spasić

Panel: rasprava panela i zaključci moderatora /L. Brčić, T. Cerić, M. Jakopović, S. Pleština,

 1. Radosavljević, M. Rajer, J. Spasić/

12.00 – 13.00 Satelitski simpozij

13.00 – 14.00 Pauza za ručak

14.00 – 15.00 Satelitski simpozij

15.00 – 16.20 Edukacija iz internističke onkologije u regiji /D. Vrbanec, S. Bešlija, J. Ocvirk,

 1. Todorović, D. Radosavljević/
 • Mjesto i uloga internističke/medicinske onkologije u EU i svijetu
 • Edukacija iz internističke onkologije u pojedinim zemljama regije
 • Onkološko ljekarništvo i edukacija iz onkološkog ljekarništva/V. Pavlica

16.20 – 16.40 Pauza za kavu

16.40 – 17.05 “Molecular profiling with liquid biopsy – improvement of the treatment for cancer patients: from

theory to clinical practice”/ F. Cesbron / Mini simpozij Providens

17.05 – 18.35 Melanom /D. Herceg, J. Ocvirk, N. Babović/

 • Biološka terapija metastatskog melanoma/ D. Herceg
 • Imunoterapija metastatskog melanoma /J. Ocvirk
 • Okrugli stol: Dostupnost terapije za melanom u jugoistočnoj Europi /moderator Lidija Kandolf

Sekulović, sudionici: D. Herceg, J. Ocvirk, Ž. Mijušković, M. Banjin, L. Simetić,

N.Babović/

Subota, 6. svibnja 2017.

08.15 – 09.45 Gastrointestinalni tumori /S. Pleština, J. Ocvirk, I. Nikolić/

 • Rak želuca /R. Dobrila Dintinjana
 • Rak debelog i završnog crijeva /S. Pleština
 • Tumori gušterače
 • Hepatocelularni karcinom
 • Rasprava i okrugli stol

09.45 – 10.10 Mini simpozij Amgen

10.10 – 10.35 Pauza za kavu

10.35 – 11.05 Plenarno predavanje

 • Osnove imunoterapije tumora /Z. Dembić, Oslo

11.05 – 12.25 Rak dojke /S. Bešlija, N. Dedić Plavetić, Lj. Stamatović/

 • Budućnost liječenja trostruko negativnog raka dojke/ N. Dedić Plavetić
 • Terapijske mogućnosti u liječenju hormonski rezistentnog raka dojke/ S. Boštnar
 • HER2 pozitivan rak dojke: izazovi i napredak u liječenju /Lj. Stamatović
 • Panel: iskustva i problemi s kojima se susrećemo u liječenju raka dojke

12.25 – 12.50 Mini simpozij Pfizer

13.00 – 14.00 Pauza za ručak

14.00 – 15.00 Satelitski simpozij Roche

15.00 – 16.20 Ginekološki tumori /A. Pašić, R. Šeparović, Z. Tomašević/

 • Novosti u liječenju raka vrata maternice /R. Šeparović
 • Inhibitori angiogeneze u liječenju raka jajnika/ A. Pašić
 • PARP inhibitori u liječenju raka jajnika/ T. Silovski
 • Liječenje rekurentnog raka jajnika: preporuke i stvarna klinička praksa u Srbiji /Z. Tomašević
 • Rasprava

16.20 – 16.40 Pauza za kavu

16.40 – 17.10 Plenarno predavanje

„Change in Treatment Paradigms in Oncology: from Cytotoxics to Personalized Medicine and

Immune Checkpoint Inhibitor Treatment“ /Ch. Zielinski, Vienna/

17.10 – 17.30 Prehrana onkoloških bolesnika – nove smjernice Europskog društva za kliničku prehranu

i metabolizam (ESPEN) /R. Šeparović

17.30 – 19.00 Sekcija mladih onkologa /L. Popović, A. Jalovčić Suljević, A. Tečić Vuger/

 • Uvod – Sekcija mladih onkologa HDIO i suradnja u regiji
 • Stručna predavanja /L. Popović, A. Jalovčić Suljević, A. Tečić Vuger, M. Skelin/
 • Predstavljanje projekta regionalne suradnje mladih onkologa: prehrana, nutritivni status i nutritivni

rizik onkološkog bolesnika

 • Zaključak sekcije

19.00 – 19.30 Poster sekcija /S. Radulović, S. Kurbel/

 • Kratki prikaz tri najbolja postera

20.30 Večera

1.regionalni kongres ONKOLOŠKE FARMACIJE

 

Četvrtak, 4. svibnja 2017.

Registracija i dolazak sudionika

13.00 – 15.00 Radionica: Komunikacijske vještine i komunikacija u multiprofesionalnom timu

/N.Mance, M. Kranjec Šakić, T. Govorčinović, A.Tečić Vuger/

15.30 – 17.30 Radionica: Melanom – Nova sustavna terapija za melanom i njene nuspojave

/D. Ledić, D. Herceg, Irena Netikova Štenglova/

 

Petak, 5. svibnja 2017.

10.20 – 12.00 Radionica: Ljubav i seksualnost kod oboljelih od karcinoma /G. Arbanas, J. Vrbanec, R.Šeparović,

 1. Spasovska/

16.40 – 18.10 I.Netikova, M.Skelin, O.Spasovska

 • Farmacija i medicina bazirane na vrijednosti
 • Oralni antineoplastični lijekovi i savjetovanje bolesnika
 • Savjetovalište za onkološke bolesnike
 • Palijativno savjetovalište onkoloških bolesnika

 

Subota, 6. svibnja 2017.

08.00 – 09.45 Radionica: Biološka terapija: od proizvodnje, primjene do praćenja nuspojava /D. Vrbanec, V. Pavlica,

 1. Skelin, R. Šeparović, T. Kovačević/

10.35 – 11.05 Plenar presentation

I.Netikova: imunotherapy in oncology: interdisciplinary cooperation among imunologist, oncologist

and pharmacist

11.05 – 12.25 M. Skelin, M. Kranjec Šakić, O. Spasovska

 • Očna toksičnost kemoterapije
 • Doza antineoplstičnih lijekova i debljina
 • Suradnja i iskustva farmaceuta i onkolga u liječenju kolorektalnog karcinoma
 • Novosti u terapiji karcinomske boli

15.00 – 16.20 L. Gajski, M.Bošković, D.Aleksić

 • Središnja priprava antineoplastičnih lijekova: praksa i iskustva

Panel diskusija: svi sudionici


PRIJAVA I PREZENTACIJA POSTERA:

e-mailom: hdio2015@gmail.com

Postere je potrebno predati na navedenu e-mail adresu najkasnije do 12. travnja 2017. godine.

Svi prihvaćeni radovi biti će prezentirani na poster panoima hotela Valamar Lacroma Dubrovnik 5. i 6.

svibnja 2017. godine. Dimenzije poster panoa – 1 m (širina) * 2 m (visina).

Prva tri najbolja postera odabrana od strane organizatora biti će nagrađena.


PRIJAVA I UPUTE ZA PISANJE SAŽETAKA

e-mailom: hdio2015@gmail.com

Sažetke je potrebno predati na navedenu e-mail adresu najkasnije do 12. travnja 2017. godine.

 • sažetak pisati na hrvatskom (odnosno jeziku zemlje autora) i engleskom jeziku
 • naslov – na hrvatskom (odnosno jeziku zemlje autora) i engleskom jeziku
 • velikim slovima – koristiti font Times New Roman, veličina 12
 • opseg sažetka: max 500 riječi
 • ključne riječi /keywords/: 3 do 6
 • ime i prezime autora i koautora pisati bez titula
 • navesti naziv i adresu institucije autora i koautora
 • numerički povezati autora i instituciju
 • navesti e-mail adresu prvog autora
 • sažetci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor

Svi prihvaćeni sažetci biti će objavljeni u časopisu “Libri Oncologici”.

IZLOŽBE:


Tijekom održavanja godišnjeg sastanka biti će postavljene izložbe proizvoda farmaceutske industrije uz

mogućnost dobivanja svih potrebnih obavijesti.

ORGANIZACIJSKI ODBOR:


Damir Vrbanec, Robert Šeparović, Borislav Belev, Natalija Dedić Plavetić, Anes Pašić, Ana Tečić Vuger,

Vesna Pavlica, Marko Skelin, Davorin Herceg, Marko Jakopović

ZNANSTVENI ODBOR:


Semir Bešlija, Davorin Radosavljević, Timur Cerić, Sven Kurbel, Siniša Radulović, Jana Ocvirk,

Renata Dobrila Dintinjana, Stjepko Pleština, Darko Takač, Vladimir Todorović, Martina Kranjec Šakić

ORGANIZATOR SASTANKA:


Hrvatsko društvo za internističku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora

Hrvatski liječnički zbor

Sekcija za onkološku farmaciju Hrvatskog farmaceutskog društva

Hrvatsko farmaceutsko društvo

European Society of Oncology Pharmacy – ESOP


RSS  |  Facebook