Webinar “Palijativna skrb unutar bolničkog sustava: možemo li bolje?”

26. travnja 2022.

Snimku možete pogledati ovdje https://youtu.be/fVhJOS61Bec

Svi se slažu, da iako su učinjeni veliki pomaci, palijativna skrb u našoj državi i dalje ima mnogo problema, a jedan od većih je komunikacija.

Ovaj webinar je započeo predavanjem kolegice dr Sabrine Vitello iz Royal Marsdena koja je iznijela praktične savjete u pristupu terminalnom bolesniku, nakon koje je dr Ivana Kukec prenijela svoja iskustva iz boravka u istoj bolnici.

U drugom dijelu webinara čast nam je bila ugostiti sugovornike koji imaju puno iskustva u organizaciji i realizaciji palijativne skrbi kako unutar bolnice tako i izvan nje. Nadamo se da ćemo vas upoznati s resursima koje imamo na raspolaganju za osobe u palijativnoj skrbi i kako ih što bolje iskoristiti.

Više detalja na linku https://fb.me/e/1imZKFngh


RSS  |  Facebook