Rezultati natječaja za edukativne potpore za sudjelovanje na 11. kongresu HDIO-HLZ

7. rujna 2019.

 

Zaključen je natječaj za dodjelu potpori za sudjelovanje na 11. kongresu HDIO-HLZ u Šibeniku.

Hrvatsko društvo za internističku onkologiju dana 8. srpnja 2019. objavilo je natječaj za dodjelu najmanje 10 (deset) edukativnih potpora za sudjelovanje na 11. kongresu Hrvatskog društva za internističku onkologiju HLZ-a s međunarodnim sudjelovanjem koji će se održati u Šibeniku, od 24. do 27. listopada 2019. godine.

Natječaj je zaključen dana 31. srpnja 2019. te je odlučeno da se potpora dodijeli osmero mladih kolegica i kolega koji na kongresu sudjeluju aktivno, bilo usmenim prezentacijama, bilo izlaganjem postera, kao i troje kolegica i kolega koji će na kongresu sudjelovati kao slušači. Odabrane kolegice i kolege će o tome biti obaviješteni elektronskom poštom.

Edukativna potpora uključuje troškove kotizacije, smještaja i puta za navedeni stručni skup.

Natječaj za edukativnu potporu je podržan od strane kompanije Eli Lilly.

Čestitamo dobitnicima i veselimo se zajedničkom učenju i druženju u Šibeniku!

 

 


RSS  |  Facebook