KBC ZAGREB – Klinika za onkologiju

Djelatnici:

SPECIJALISTI:


 

Plestina1. prof.dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, Predstojnik Klinike za onkologiju, Pročelnik Zavoda za probavne tumore, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje njegovog stručnog i znanstvenog interesa su tumori probavnog sustava, tumori dojke, patofiziologija tumorskog rasta, primjena inovativnih lijekova u onkologiji te upravljanje zdravstvenim sustavima.

 

Belev2. doc. dr. sc. Borislav Belev, dr.med.


Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, v.d. Pročelnika Zavoda za internističku onkologiju, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U uže područje stručno-znanstvenog interesa ulazi patofiziologija tumorskog rasta, hormonski ovisni tumori, ciljana terapija, genetika tumora, tumori probavnog i urogenitalnog sustava, gastrointestinalni stromalni i neuroendokrini tumori.

3. doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, prim. dr.med.Plavetic

Specijalistica interne medicine, uža specijalistica internističke onkologije, primarijus, v.d. Pročelnica Poliklinike, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njezino uže područje znanstvenog i stručnog interesa su karcinomi dojke, suportivno liječenje, mehanizmi hormonske rezistencije tumora, problemi očuvanja plodnosti tijekom specifičnog onkološkog liječenja, patofiziologija tumorskog rasta, čimbenici stanične proliferacije te nasljedni oblici raka.

Herceg4. doc. dr.sc. Davorin Herceg, prim. dr.med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, primarijus, v.d. Pročelnika Dnevne bolnice, docent na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni interes mu je liječenje melanoma, koštanih i mekotkivnih tumora, karcinoma dojke te imunoterapija solidnih tumora. U fokusu njegovog znanstvenog interesa su patogeneza neutropenične vrućice te karcinomi štitnjače.

 

5. dr. sc. Ivan Bilić, dr.med.Bilic

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Odjela za internističku onkologiju, Zavoda za internističku onkologiju, viši asistent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uži profesionalni interes ima u slijedećim područjima: rak dojke, kemoterapija i biološka terapija solidnih tumora, farmakogenetika toksičnosti antineoplastika, patofiziologija onkogeneze, farmakoterapija boli.

Simetic6. Luka Simetić, dr.med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Odjela za internističku onkologiju, Zavoda za internističku onkologiju. Njegovo uže područje interesa su melanomi, mekotkivni i koštano – hrskavični sarkomi, imunoterapija te ciljana terapija.

 

 

7. Marina Vidović, dr. med.Vidovic

Specijalistica interne medicine, uža specijalistica internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za tumore probavnih organa. Uže područje njenog stručnog interesa su hepatobilijarni i tumori probavne cijevi te intervencijska primjena ultrazvuka u onkologiji.

 

8. prim. Hilda Golem, dr. med.

Specijalistica interne medicine, uža specijalistica internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za tumore probavnih organa, vanjski suradnik na Katedri za onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njeno uže područje interesa su tumori probavnog i hepatobilijarnog sustava, suportivno liječenje i terapija boli u onkoloških bolesnika.

9. Irma Goršić, dr. med.1

Specijalistica interne medicine, uža specijalistica internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za tumore probavnih organa. Njezino uže područje znanstvenog i stručnog interesa su tumori probavnog i hepatobilijarnog sustava, kemoterapija i biološka terapija solidnih tumora, potporno liječenje onkoloških bolesnika te studije novih lijekova u onkologiji.

210. dr. sc. Juraj Prejac, dr. med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za tumore probavnih organa. Viši je asistent na Katedri za patofiziologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje interesa su mu hepatobilijarni i tumori probavne cijevi, gastrointestinalni stromalni tumori, tumori jajnika i peritoneja, ciljana terapija i bioindikatori.

 

 

11. dr. sc. Marija Gamulin, prim, dr.med.3

Specijalist radioterapije i onkologije, v.d. voditeljica Odjela za urogenitalne tumore, Zavoda za internističku onkologiju, Klinike za onkologiju, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravlja  za liječenje tumora testisa i ekstragonadalnih germinativnih tumora, znanstvena savjetnica na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje rada joj je uroonkologija (liječenje bolesnika s rakom testisa, rakom bubrega, rakom prostate, rakom mokraćnog mjehura, rakom penisa). Istraživački rad su joj područja genotoksikologije, biomarkera i mehanizama karcinogeneze, oštećenja genoma zračenjem, kemoterapijom i bioterapijom, biomonitoring, genetika u onkologiji.

412. Milena Gnjidić, dr. med.

Specijalistica interne medicine, uža specijalistica internističke onkologije, s položenim međunarodnim ESMO ispitom, odjelni liječnik Odjela za urogenitalne tumore, Zavoda za internističku onkologiju. Njezino uže područje interesa su uroonkologija, toksičnost tirozin kinaznih inhibitora, biološka terapija, autotransplantacija matičnih stanica kod solidnih tumora.

 

 

13. Zrna Antunac Golubić, dr. med.5

Specijalistica interne medicine, uža specijalistica internističke onkologije, odjelni liječnik Odjela za urogenitalne tumore, Zavoda za internističku onkologiju. Vanjski je suradnik na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje interesa su joj uroonkologija, endokrina terapija, biološka terapija, autotransplantacija matičnih stanica kod solidnih tumora.

 

14. dr.sc. Tajana Silovski, dr.med.

Specijalistica interne medicine, uža specijalistica internističke onkologije, odjelna liječnica Zavoda za radioterapiju i onkologiju. Uže područje interesa su joj rak dojke, rak debelog crijeva, rak ženskih spolnih organa, očuvanje plodnosti onkoloških bolesnica, nasljedni rak dojke i jajnika.


 

15. Ana Koši Kunac, dr. med.1

Specijalistica interne medicine, odjelna liječnica Odjela za urogenitalne tumore, Zavoda za internističku onkologiju. Uže područje interesa su joj uroonkologija, endokrina te biološka terapija.

16. Ivana Kukec,  dr. med. 

2

 

 

Specijalistica interne medicine, odjelna liječnica Odjela za tumore dojke, Zavoda za internističku onkologiju, na užoj specijalizaciji iz internističke onkologije, Zavod za internističku onkologiju. Vanjski je suradnik na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


 

 

 

 

3

17. Domina Kekez, dr. med.

specijalistica internističke onkologije, KBC Zagreb, odjelna liječnica Zavoda za probavne tumore. Uži predmet interesa su joj probavni tumori. Vanjski je suradnik na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


  

 

18. Nikša Librenjak, dr. med.

specijalist internističke onkologije, KBC Zagreb, odjelni liječnik Zavoda za probavne tumore. Uži predmet interesa su mu probavni tumori.niksa

 

 

 

19. marina1Marina Barić, dr. med.

specijalistica internističke onkologije, KBC Zagreb

 

 

 

SPECIJALIZANTI: 

41. Martina Perković, dr. med.

specijalizantica internističke onkologije, KBC Zagreb


 

 

 

2. Marija Križić  , dr. med.

specijalizantica internističke onkologije, KBC Zagreb

2016-12-08-07-02-31-1

6

3. Mario Nalbani, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, OB Dubrovnik

 

 

74. Josip Kuharić, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, Klinika Petrova, KBC Zagreb

 

 

 

 

  5. Karolina Kalanj, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, za vlastite potrebe

 

6. Dora Tomek, dr. med 

specijalizantica internističke onkologije, KBC Zagreb

7. Ida Čepulić Maravić, dr. med.

specijalizantica internističke onkologije, KBC Zagreb, Petrova

 

8. Kata Međugorac, dr. med. 

specijalizantica internističke onkologije, KBC Zagreb

 

9. Šime Bušelić, dr. med. 

specijalizant internističke onkologije, KBC Zagreb

 

10. Sandra Mandić, dr. med.

specijalizantica internističke onkologije, OB Sisak

 

11. Ivo Dilber, dr. med. 

specijalist internist, na užoj specijalizaciji iz internističke onkologije, OB Zadar

 

12. Ivana Vukovac Šokec, dr. med. 

specijalizantica internističke onkologije, OB Koprivnica

 

13. Matea Kršan, dr. med. 

specijalizantica internističke onkologije, OB Slavonski Brod


RSS  |  Facebook