KBC ZAGREB – Klinika za onkologiju

Djelatnici:

SPECIJALISTI:


1.  vrbanecprof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr. med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, Pročelnik Zavoda za internističku onkologiju, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u trajnom zvanju. Njegovo uže područje interesa su rak dojke, gastrointestinalni tumori, GIST/NET, kemo i endokrina terapija solidnih tumora, biološka terapija, patofiziologija tumorskog rasta te eksperimentalna onkologija.

 

 

Plestina2. prof.dr. sc. Stjepko Pleština, dr. med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, Predstojnik Klinike za onkologiju, Pročelnik Zavoda za probavne tumore, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje njegovog stručnog i znanstvenog interesa su tumori probavnog sustava, tumori dojke, patofiziologija tumorskog rasta, primjena inovativnih lijekova u onkologiji te upravljanje zdravstvenim sustavima.

 

Belev3. doc. dr. sc. Borislav Belev, dr.med.


Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, Voditelj odjela internističke onkologije, Zavoda za internističku onkologiju, docent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nacionalni je predstavnik Hrvatske u Europskom društvu internističke onkologije (ESMO). U uže područje stručno-znanstvenog interesa ulazi patofiziologija tumorskog rasta, hormonski ovisni tumori, ciljana terapija, genetika tumora, tumori probavnog i urogenitalnog sustava, gastrointestinalni stromalni i neuroendokrini tumori.

4. doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, prim., dr.med.Plavetic

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, primarijus, v.d. Pročelnica Poliklinike, docentica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njezino uže područje znanstvenog i stručnog interesa su karcinomi dojke, suportivno liječenje, mehanizmi hormonske rezistencije tumora, problemi očuvanja plodnosti tijekom specifičnog onkološkog liječenja, patofiziologija tumorskog rasta, čimbenici stanične proliferacije te nasljedni oblici raka.

Herceg5. prim. dr.sc. Davorin Herceg, dr.med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, primarijus, Pročelnik Dnevne bolnice, vanjski suradnik na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stručni interes mu je liječenje melanoma, koštanih i mekotkivnih tumora, karcinoma dojke te imunoterapija solidnih tumora. U fokusu njegovog znanstvenog interesa su patogeneza neutropenične vrućice te karcinomi štitnjače.

 

6. dr. sc. Ivan Bilić, dr.med.Bilic

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Odjela za internističku onkologiju, Zavoda za internističku onkologiju, viši asistent Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uži profesionalni interes ima u slijedećim područjima: rak dojke, kemoterapija i biološka terapija solidnih tumora, farmakogenetika toksičnosti antineoplastika, patofiziologija onkogeneze, farmakoterapija boli.

Simetic7. Luka Simetić, dr.med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Odjela za internističku onkologiju, Zavoda za internističku onkologiju. Njegovo uže područje interesa su melanomi, mekotkivni i koštano – hrskavični sarkomi, imunoterapija te ciljana terapija.

 

 

8. Marina Vidović, dr. med.Vidovic

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za tumore probavnih organa. Uže područje njenog stručnog interesa su hepatobilijarni i tumori probavne cijevi te intervencijska primjena ultrazvuka u onkologiji.

 

9. Hilda Golem, dr. med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za tumore probavnih organa, vanjski suradnik na Katedri za onkologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Njeno uže područje interesa su tumori probavnog i hepatobilijarnog sustava, suportivno liječenje i terapija boli u onkoloških bolesnika.

10. Irma Goršić, dr. med.1

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za tumore probavnih organa. Njezino uže područje znanstvenog i stručnog interesa su tumori probavnog i hepatobilijarnog sustava, kemoterapija i biološka terapija solidnih tumora, potporno liječenje onkoloških bolesnika te studije novih lijekova u onkologiji.

211. Juraj Prejac, dr. med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za tumore probavnih organa. Vanjski je suradnik na Katedri za patofiziologiju Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje interesa su mu hepatobilijarni i tumori probavne cijevi, gastrointestinalni stromalni tumori, tumori jajnika i peritoneja, ciljana terapija i bioindikatori.

 

 

12. dr. sc. Marija Gamulin, prim, dr.med.3

Specijalist radioterapije i onkologije, v.d. voditeljica odjela za urogenitalne tumore, Zavoda za internističku onkologiju, Klinike za onkologiju, voditeljica Referentnog centra Ministarstva zdravlja  za liječenje tumora testisa i ekstragonadalnih germinativnih tumora, znanstvena savjetnica na  Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje rada joj je uroonkologija (liječenje bolesnika s rakom testisa, rakom bubrega, rakom prostate, rakom mokraćnog mjehura, rakom penisa). Istraživački rad su joj područja genotoksikologije, biomarkera i mehanizama karcinogeneze, oštećenja genoma zračenjem, kemoterapijom i bioterapijom, biomonitoring, genetika u onkologiji.

413. Milena Gnjidić, dr. med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, s položenim međunarodnim ESMO ispitom, odjelni liječnik Odjela za urogenitalne tumore, Zavoda za internističku onkologiju. Njezino uže područje interesa su uroonkologija, toksičnost tirozin kinaznih inhibitora, biološka terapija, autotransplantacija matičnih stanica kod solidnih tumora.

 

 

14. Zrna Antunac Golubić, dr. med.5

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Odjela za urogenitalne tumore, Zavoda za internističku onkologiju. Vanjski je suradnik na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uže područje interesa su joj uroonkologija, endokrina terapija, biološka terapija, autotransplantacija matičnih stanica kod solidnih tumora.

 

15. dr.sc. Tajana Silovski, dr.med.

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, odjelni liječnik Zavoda za radioterapiju i onkologiju. Uže područje interesa su joj rak dojke, rak debelog crijeva, očuvanje plodnosti onkoloških bolesnica, nasljedni rak dojke i jajnika.

 

16. Ana Koši Kunac, dr. med.1

Specijalist interne medicine, odjelni liječnik Odjela za urogenitalne tumore, Zavoda za internističku onkologiju. Uže područje interesa su joj uroonkologija, endokrina te biološka terapija.

17. Ivana Kukec,  dr. med. 

2

 

 

Specijalistica interne medicine, odjelni liječnik Odjela za tumore dojke, Zavoda za internističku onkologiju, na užoj specijalizaciji iz internističke onkologije, Zavod za internističku onkologiju. Vanjski je suradnik na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


 

 

 

 

3

18. Domina Kekez, dr. med.

specijalistica internističke onkologije, KBC Zagreb, odjelni liječnik Zavoda za probavne tumore. Uži predmet interesa su joj probavni tumori. Vanjski je suradnik na Katedri za patofiziologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


  

 

19. Nikša Librenjak, dr. med.

specijalist internističke onkologije, KBC Zagreb, odjelni liječnik Zavoda za probavne tumore. Uži predmet interesa su mu probavni tumori.niksa

 

 

 

1. marina1Marina Barić, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, KBC Zagreb

 

 

 

 

42. Martina Perković, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, KBC Zagreb


 

 

 

3. Marija Križić  , dr. med.

specijalizant internističke onkologije, KBC Zagreb

2016-12-08-07-02-31-1

6

4. Mario Nalbani, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, OB Dubrovnik

 

 

75. Josip Kuharić, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, Klinika Petrova, KBC Zagreb

 

 

 

 

88. Ljubica Radmilović Varga, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, OB Varaždin, Klenovnik

  

 

 

99. Zdravka Rakuljić, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, KBC Split

 

  

 

 

1010. Josipa Bilobrk, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, KBC Split

  

 

 

 

 11. Karolina Kalanj, dr. med.

specijalizant internističke onkologije, za vlastite potrebe

 

13. Dora Tomek, dr. med 

specijalizantica internističke onkologije, KBC Zagreb

14. Ida Čepulić Maravić, dr. med.

specijalizantica internističke onkologije, KBC Zagreb

 

15. Sandra Mandić, dr.med.

specijalizantica internističke onkologije, OB Sisak

 

16. Ivo Dilber, dr.med. 

spec.internist, na užoj specijalizaciji iz internističke onkologije, OB Zadar

 


RSS  |  Facebook