O društvu

Hrvatsko društvo za internističku onkologiju (HDIO) stručno je društvo Hrvatskog liječničkog zbora.

Društvo je osnovano u cilju :

  • Stručnog i znanstvenog povezivanja liječnika koji se bave internističkom onkologijom
  • Suradnje s drugim srodnim onkološkim strukama /radioterapijskom onkologijom, kirurškom onkologijom, onkološkom farmacijom/
  • Poticanja edukacije iz područja onkologije
  • Poticanja znanstvene aktivnosti iz područja onkologije
  • Europske integracije struke i suradnje s drugim sličnim društvima u Europi i svijetu
  • Podizanja svijesti građana o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja tumora te edukacije pacijenata o bolesti  i modalitetima liječenja
  • U skladu s ESMO ciljevima i preporukama, poticanje dostupnosti suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u onkologiji

 

Članstvo u HDIO može biti redovno, pridruženo i začasno. Redovnim članom HDIO može postati liječnik, član HLZ – a.

Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstvenici koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja Stručnog društva.

Sekcije HDIO : Sekcija za suportivno liječenje i palijativnu skrb, Sekcija mladih onkologa.

 

Predsjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju

prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr.med.

Klinika za onkologiju KBC Zagreb

1. Dopredsjednik

doc. dr. sc. Dragan Trivanović, dr. med.

 

2. Dopredsjednica

doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, prim. dr. med.

 

Tajnica HDIO

dr. sc. Tajana Silovski, dr. med.

 

Upravni odbor HDIO

prof. dr. sc. Damir Vrbanec, doc. dr. sc. Natalija Dedić Plavetić, doc.dr.sc. Davorin Herceg, doc.dr.sc. Borislav Belev, prof.dr.sc. Marko Jakopović, prim.dr.sc. Filip Grubišić Čabo, dr. sc. Juraj Prejac, dr Anuška Budisavljević, dr Renata Kelemenić Dražin, dr Tatjana Ladenhauser, dr. Željko Vojnović,  dr. Ana Tečić Vuger

Rizničar

doc. dr. sc. Davorin Herceg, prim. dr. med.

 

Voditelj Sekcije za suportivno liječenje i palijativnu skrb

Željko Vojnović, dr. med.

OB Varaždin

 

Voditelj Sekcije mladih onkologa

Ana Tečić Vuger, dr. med.

Klinika za tumore KBC Sestre Milosrdnice


RSS  |  Facebook