O društvu

Hrvatsko društvo za internističku onkologiju (HDIO) stručno je društvo Hrvatskog liječničkog zbora.

Društvo je osnovano u cilju :

  • Stručnog i znanstvenog povezivanja liječnika koji se bave internističkom onkologijom
  • Suradnje s drugim srodnim onkološkim strukama /radioterapijskom onkologijom, kirurškom onkologijom, onkološkom farmacijom/
  • Poticanja edukacije iz područja onkologije
  • Poticanja znanstvene aktivnosti iz područja onkologije
  • Europske integracije struke i suradnje s drugim sličnim društvima u Europi i svijetu
  • Podizanja svijesti građana o važnosti prevencije, odnosno ranog otkrivanja tumora te edukacije pacijenata o bolesti  i modalitetima liječenja
  • U skladu s ESMO ciljevima i preporukama, poticanje dostupnosti suvremenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u onkologiji

 

Članstvo u HDIO može biti redovno, pridruženo i začasno. Redovnim članom HDIO može postati liječnik, član HLZ – a.

Pridruženi članovi mogu biti visokoobrazovani stručnjaci drugih struka i znanstvenici koji nisu liječnici, a djeluju na području djelovanja Stručnog društva.

Sekcije HDIO : Sekcija za suportivno liječenje i palijativnu skrb, Sekcija mladih onkologa.

 

Predjednik Hrvatskog društva za internističku onkologiju

prof. dr. sc. Damir Vrbanec, dr.med.

Zavod za internističku onkologiju KBC Zagreb

 

Dopredsjednik HDIO

prim. dr. sc. Darko Županc, dr. med.

Klinika za tumore, KBC Sestre Milosdrnice

 

Tajnik HDIO

doc. dr. sc. Borislav Belev, dr. med.

Zavod za internističku onkologiju KBC Zagreb

 

Upravni odbor HDIO

prim. dr. sc. Robert Šeparović,  prof. dr. sc. Renata Dobrila Dintinjana,  prim. dr. Davorin Herceg,  prof. dr. sc. Sven Kurbel,  prof. dr. sc. Stjepko Pleština,  dr. Željko Vojnović,  prof. dr. sc. Branka Čučević,  doc. dr. sc. Borislav Belev

Rizničar

prim. dr. Davorin Herceg, dr. med.

 

Voditelj Sekcije za suportivno liječenje i palijativnu skrb

Željko Vojnović, dr.med.

Voditelj Sekcije mladih onkologa

Ana Tečić Vuger, dr.med.


RSS  |  Facebook