OB Pula

Odjel Internističke Onkologije i hematologije OB Pula

 


 

Sastavni je dio Službe za internu medicinu. Raspolaže s 15 kreveta u stacionaru i 18 kreveta u dnevnoj bolnici. U polikliničkom i bolničkom radu bavi se dijagnosobpulatikom i liječenjem onkoloških i hematoloških bolesti, primjenom kontinuirane i ambulantne imunoterapije i kemoterapije, provođenjem kliničkih ispitivanja, psihoonkološkim suportom oboljelima i obiteljima. Svakodnevno rade dvije ambulante za onkološke bolesti, te dva puta tjedno hematološke ambulante.

Radioterapijsko liječenje pokrivamo uskom suradnjom s Klinikom za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka. Osobito veliki pomak bilježimo od 2008. godine, kada smo uz pomoć prof.dr.sc. Stjepka Pleštine oformili multidisciplinarne timove za dijagnostiku i liječenje malignih bolesti (onkološko-hematološki konzilij, tim za probavne tumore, tim za rak dojke, tim za melanom, tim za rak pluća, uroonkološki tim, psihoonkološki tim).  Uz pomoć Lige za borbu protiv raka te odjela psihijatrije imamo  redovne ambulante za psihoonkološki suport oboljelih,  grupne i individualne terapije, kao i suport djelatnicima.glavnasestra

Od samog počeka formiranja mobilnog palijativnog tima Istarske županije sudjelovali smo u stvaranju i redovnom radu.

 

 Marina Dembić,  Glavna sestra odjela internističke onkologije i hematologije


 

ODJEL INTERNISTIČKE ONKOLOGIJE S HEMATOLOGIJOM, SLUŽBE ZA INTERNU MEDICINU OPĆE BOLNICE PULA

 

 

  1. dr.sc. Dragan Trivanović, dr.med.Dragan

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije, Pročelnik Službe za internu medicinu, Voditelj Odjela za Internističku Onkologiju i Hematologiju, Opće bolnice Pula.

Njegovo uže područje interesa su klinička ispitivanja, rak pluća, gastrointestinalni tumori, rak bubrega, rak nepoznatog primarnog sijela, ekpserimentalna onkologija.

U suradničkom zvanju naslovni poslijedoktorand, znanstveno područje Biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje Kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana interna medicina, na Katedri za internu medicinu Medicinskog fakulteta u Rijeci, u zdravstvenoj ustanovi Opća bolnica Pula, bez zasnivanja radnog odnosa..


 

  1. Anuška Budisavljević, dr.med.Anuska

Specijalist interne medicine, uži specijalist internističke onkologije

Njezino uže područje interesa su rak dojke, gastrointestinalni tumori, klinička ispitivanja, uroonkologija.

 

 


 

  1.   liliana     Liliana Radolović Božac, dr.med.

Specijalist radioterapije i onkologije

Njezino uže područje interesa su rak dojke, gastrointestinalni tumori, rak pluća, rak glave i vrata.

 

 

 


  1. dr. Verica Lazić Prodan, dr.med.verica

Specijalist interne medicine

Njezino uže polje interesa su hematološke bolesti

 

 

  1. Petradr. Petra Berneš, dr.med.

Specijalist interne medicine

Njezino uže polje interesa su hematološke bolesti

 


 

  1. Lidija Kocić, dr. med.lidija

Specijalistica internističke onkologije

 


 

 

  1. antonijaAntonija Salamun, dr.med.

Specijalizant internističke onkologije


 

 

 

 

 

  1. Marko Matijević, dr.med.marko

Specijalizant internističke onkologije

 


 

9. Ivana Sušac Zrna, dr.med.

Specijalizant hematologije

 


 

natasa10. Nataša Stanić Baretić, dr.med.

Specijalizant hematologije

 

 


 

 


RSS  |  Facebook